Działalność firmy

Drukuj

Firma PROINWEST świadczy wszechstronne usługi w dziedzinie projektowania.

WYKONUJEMY:

KOMPLEKSOWE, WIELOBRANŻOWE PROJEKTY INWESTYCJI BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
Budownictwo mieszkaniowe wielo- i jednorodzinne
Obiekty i zespoły oświaty, nauki i kultury
Hotele i obiekty turystyczne
Obiekty i zespoły służby zdrowia
Rewaloryzacja obiektów i zespołów zabytkowych
Projekty zieleni i architektury krajobrazu
Projekty architektury wnętrz
Przebudowy, rozbudowy i modernizacje
Programy prac konserwatorskich 

PROJEKTY OBIEKTÓW INŻYNIERII KOMUNALNEJ
Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe
Sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

PROJEKTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I OBSŁUGI KOMUNIKACJI
Drogi, ulice, parkingi, garaże
Mosty, wiadukty, estakady
Stacje benzynowe

USŁUGI INWESTYCYJNE
Obsługa geodezyjna i geologiczna inwestycji
Inwentaryzacje urbanistyczne, architektoniczne i budowlane
Ekspertyzy, orzeczenia, opinie
Nadzory autorskie i inwestorskie
Inwestorstwo zastępcze
Kosztorysy

ZAPEWNIAMY
Wykorzystanie nowych technologii, materiałów i urządzeń
Funkcjonalność i walory architektoniczne projektowanych obiektów
Wysoką jakość i terminowość wykonywanych usług